چشم انداز ایران 1404

تبیین و تبلیغ سیاست های چشم انداز 1404

چشم انداز ایران 1404

تبیین و تبلیغ سیاست های چشم انداز 1404

چشم انداز  ایران 1404
این وبلاگ متعلق به انجمن های اسلامی، دبیرستان های کمیل (منطقه ی 8) و شهید مطهری (منطقه ی 13) شهر تهران می باشد و به منظور تبلیغ سیاست های سند چشم انداز 1404 ایران ، راه اندازی شده است !

امیدواریم مطالب آن مورد استفاده شما قرار کنید ! :)
با تشکر
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۶ مطلب توسط «علی عباسی» ثبت شده است

به نام خدا

سلام

بلاخره بنر وبلاگ ما هم حاضر شد .

 

 

ایران 1404

۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۵:۲۵
علی عباسی

 ایران یکی از ۵ قدرت برتر سایبری جهان

 مدت زمان: 1 دقیقه 4 ثانیه 

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۹:۲۳
علی عباسی

« نقش اقتصــــاد مقاومتی »

(در ایران 1404)

 

  مقدمه

 

 

اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند؛ هم آسیب‌‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و بهشکل های مختلفخواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند .

 

 مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار

 

(در ادامه مطلب بخوانید... )

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۵۲
علی عباسی

بسمه تعالی

 

 

 

« چـــرا انرژی هســـته ای؟! »

 

 

ارتقای سطح زندگی و افزایش جمعیت نیازمند تامین روند تقاضای صعودی انرژی در تمام بخش های خانگی و صنعتی و ... است.

چند کشور معدود دنیا ادعا می کنند که ایران به دلیل دارا بودن منابع نفت و گاز نیازی به انرژی هسته ای ندارد و صرفا نیاز ایران به ان به علت ساخت سلاح هسته ای است .

ایران صرفا نمیتواند به علت داشتن منابع نفت و گاز متکی به تامین انرژی خود از میان سوخت های فسیلی باشد.

در زیر به بررسی اثبات خواهیم کرد که ادعاهای این کشورها بی اساس بوده است:

 

-فعالیت ای هسته ای ایران به دوران قبل از انقلاب اسلامی بازمی گردد؛ که در آن دوره موافقت نامه هایی بین ایران و کشورهای غربی منعقد گردید.

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۴۷
علی عباسی

 

با ما بیا

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۰۵
علی عباسی

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖﺳﺎﻟﻪ :

 

ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻻﻳﺰال اﻟﻬﻲ و در ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻤﺎن و ﻋﺰم ﻣﻠﻲ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪﻩ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ی ﺟﻤﻌﻲ و در ﻣﺴﻴﺮ

ﺗﺤﻘﻖ ﺁرﻣﺎن ها و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ، در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟ ﻪ، اﻳﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اول اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ هوﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ 

ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﻣﻮﺛﺮ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ. 

 

 ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻳﺮاﻧﻲ در اﻓﻖ اﻳﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ هاﻳﻲ ﺧﻮاهد داﺷﺖ: 

 

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۶:۰۰
علی عباسی